Welkom op de website van GENEALOGIE HUIZEN                                              HOME

 

Op deze Website zijn ten behoeve van genealogisch onderzoek gegevens verzameld met betrekking tot het dorp Huijsen in Gooiland.

De gegevens beslaan een periode lopende van 1502 tot ca. 1811.

 

De verzamelde data betreffen:

1. Excerpten van documenten uit

Oud Rechterlijk Archief Huizen Blaricum en Laren

2. Excerpten van documenten uit Oud Notarieel Archief Naarden
3. Een transcriptie van Kroniek I van Lambert Rijckxz Lustigh
4. Database van alle persoonsnamen uit Koptienden Huizen Database Koptienden Huizen van 1502 t/m 1765
5. Database van Huizer persoonsnamen uit meerdere bronnen Database van namen uit Huizen 1502-1811
6. Database van alle persoonsnamen uit Koptienden Blaricum Database Koptienden Blaricum van 1502 t/m 1835
7.  Database van Blaricummer persoonsnamen uit meerdere bronnen Database van namen uit Blaricum 1502-1811
8. Transcripties gerelateerd aan het Huiser beurtveer Een eeuw schippers op het beurtveer huijsen op Amsterdam
9. Bekende en onbekende foto's uit het Het fotoboek van Hendrik Schipper - 1897
Met als uiteindelijk resultaat:  
10. Bevolkingsreconstructie HUIZEN en BLARICUM 1502 t/m 1811 BEVOLKINGSRECONSTRUCTIE HUIZEN 1502 t/m 1811
11. Bevolkingsreconstructie Huizen, Blaricum en Laren 1502 - 1811 BEVOLKINGSRECONSTRUCTIE HUIZEN, BLARICUM, LAREN 1502 - 1811

 

Aanleiding tot het maken van deze Website was het in eerste instantie vastlopen bij de zoektocht naar mijn voorouders van vóór 1675.

Zij waren erfgooiers wonende in het dorp Huizen in het Gooiland en van oorsprong Mennonisten (Doopsgezind). De ‘Naamen der Lidmaaten van de Gemeente der Doopsgezinde Christenen te Huizen’ zijn pas ‘opgenoomen en aangetekend met den aanvang des Jaars 1766'. Dit was vergeleken met de D.T.B.-boeken van de Gereformeerde Gemeente beginnende 1675 rijkelijk laat.

 

Om toch die gewenste doorbraak te kunnen maken verder terug in de tijd, is begonnen met het systematisch doorwerken van het Oud Notarieel Archief van Naarden. Van alle documenten die Huizen betroffen, waaronder veel Akten van testamenten en huwelijkse voorwaarden, zijn foto’s, excerpten en/of transcripties gemaakt. De Huizer persoonsnamen zijn opgenomen in de 'Database van namen uit Huizen 1502-1811 '. Daarop zijn ook het Oud Rechterlijk Archief, het Oud Archief Huijsen, de Koptienden van Huizen (1502-1765) en diverse andere bronnen op deze wijze bewerkt.

Mijn belangstelling ging tevens uit naar de oorsprong van onze familienaam: Schipper. De verklaring voor deze naam ligt voor de hand. De familie ‘Schipper’ heeft gedurende tenminste 4 opeenvolgende generaties van 1698 (Gijsbert Tijmensz) tot ca. 1808 (Tijmen Hendrikse Schipper) het ‘Veer van huijsen op Amsterdam’ gepacht en het beroep van beurtschipper actief uitgeoefend.

 

De Koptienden/Gaarderregisters van Huizen bieden een unieke mogelijkheid om terug te gaan tot vóór 1502. De namen van alle Huizers voorkomende in de Koptienden-boeken over de periode 1502 t/m 1765 (in totaal 110 jaren) zijn, met vermelding van de Folionummers, ingevoerd in de 'Database Koptienden Huizen van 1502 t/m 1765 '.

Momenteel wordt gewerkt aan het volledig in kaart brengen van de grondmutaties per persoon: ‘wie ontvangt van of draagt over aan wie hoeveel grond’. Bij de overdracht van grond zullen de erfrechtregels een belangrijke rol hebben gespeeld. De moeilijkheid bij het interpreteren van deze gegevens ligt in de grote sterfte in die vroege jaren, zeker tijdens een uitbraak van de pest, en het herhaaldelijk hertrouwen tot op soms hoge leeftijd.

              

Gebruikte afkortingen:

NHA:   Noord Hollands Archief te Haarlem

SSAN: Stads- en streekarchief voor Naarden, Bussum, Muiden en Huizen te Naarden

GAA:   Stadsarchief Amsterdam

ORA:  Oud Rechterlijk Archief

ONA:  Oud Notarieel Archief

OAH:  Oud Archief Huizen; Archief van het dorpsbestuur tot 1811

A:       Akte, voorafgegaan door toegangscode en/of plaatsingscode, gevolgd door Aktenummer en/of -datum

GG:    Gereformeerde Gemeente